Sign In/Register

Author/ Speaker Profiling in Maltese

Author/ Speaker Profiling in Maltese Announcements

1 posts in 1 topics

Ipparteċipa f’dan il-proġett biex tgħin lir-riċerkaturi jistudjaw ir-relazzjoni bejn il-lingwa Maltija u l-aspetti tal-personalità. L-attivitajiet jinkludu kwestjonarju fuq il-lingwa, kwestjonarju fuq il-personalità u tasks li jqanqlu l-Malti mitkellem u miktub.

Author/ Speaker Profiling in Maltese General Discussion

1 posts in 1 topics

Ipparteċipa f’dan il-proġett biex tgħin lir-riċerkaturi jistudjaw ir-relazzjoni bejn il-lingwa Maltija u l-aspetti tal-personalità. L-attivitajiet jinkludu kwestjonarju fuq il-lingwa, kwestjonarju fuq il-personalità u tasks li jqanqlu l-Malti mitkellem u miktub.

Kwestjonarju fuq il-Lingwa General Discussion

1 posts in 1 topics

Dan il-kwestjonarju jinvolvi mistoqsijiet ġenerali fuqek innifsek eżempju ismek u kunjomok, età, etċ.

Kwestjonarju fuq il-Personalità General Discussion

1 posts in 1 topics

Il-kwestjonarju fuq il-Personalità huwa l-Big Five meqlub bil-Malti. Dan jiddefinixxi l-personalità tal-bniedem fuq ħames karatteristiċi jew fatturi tal-personalità – Openness, Conscientiousness, Agreeableness, Extraversion and Neuroticism.

Thematic Apperception Test (TAT) General Discussion

1 posts in 1 topics

It-TAT jinvolvi stampi li l-parteċipanti jiġu mitluba jiddeskrivuhom. Filwaqt li dan it-test oriġina fil-psikoloġija, f’dan il-każ qed jintuża biss biex jitnisslu kampjuni ta’ kitba u taħdit.

Rikording dwar esperjenza personali General Discussion

1 posts in 1 topics

Il-parteċipanti jintalbu jieħdu sehem f’rikording fejn jiddeskrivu esperjenza personali, ngħidu aħna “X’inhi s-sitwazzjoni tat-traffiku int u sejjer għax-xogħol?

tat writing General Discussion

1 posts in 1 topics

It-TAT jinvolvi stampi li l-parteċipanti jiġu mitluba jiddeskrivuhom. Filwaqt li dan it-test oriġina fil-psikoloġija, f’dan il-każ qed jintuża biss biex jitnisslu kampjuni ta’ kitba u taħdit.