Sign In/Register
Stereotipi bil-malti
Hawn issib xi eżerċizzji biex jgħinuna nidentifikaw l-stereotipi bil-Malti.
Log In / Register to Start

Dwar il-proġett...
Bħala parti mir-riċerka tagħna, nixtiequ niġbru stereotipi li nistaw nintaqaw magħhom fil-ħajja ta'
kuljum f’Malta.

IMPORTANTI: Dan il-kwestjonarju għandu l-għan li jgħin biex jinħoloq korpus ibbażat fuq stereotipi
soċjali, u bl-ebda mod ma jirreferi għall-opinjoni ta' dawk involuti f'dan il-proġett.